Ești aici
Home > Business & Living > Performanță prin educație practică

Performanță prin educație practică

La capitolul proiecte regionale, luna august continuă in Brașov cu implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

Descriere proiect

● Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

● Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

● Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

● Titlul proiectului: „ Performanță prin educație practică

● Contract: POCU/626/6/13/132913

● Parteneriat S /Lider/P1 – CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

P2 – CONFEDERATIA NATIONALA PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF

● Regiunea de implementare: Regiunea Centru

● Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2020 – 31.01 2023

● Buget: 4,657,362.35 lei

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Referitor la implementare, programul integrat care va fi implementat în cadrul proiectului este menit să crească oportunităţile de inserţie a studenţilor/masteranzilor pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

In acest sens au loc întâlniri cu reprezentanți ai mediului universitar din Brașov, dar și întâlniri cu antreprenori și parteneri sociali, dornici să se implice în formarea practică a viitorilor profesioniști.

“Pregatim cel de-al doilea eveniment de informare si machmaking, eveniment ce va avea loc in luna septembrie 2021. Vor avea loc dezbateri intre mediul antreprenorial si  reprezentanti ai mediului academic. Putem spune ca in urma primului eveniment de acest gen,  am rezumat incheierea primelor acorduri de parteneriat intre universitati si angajatori in vederea desfasurarii stagiilor de practica. Prin derularea acestui proiect, respectiv performanță prin educație practică, urmărim obținerea unor obiective pe termen lung care să susțină și să faciliteze dezvoltarea competențelor practice ale studenților ce formează grupul țintă, dar și nevoile pieței muncii, proiectul având relevanță majoră în acest sens.”

Alina Paul – CONAF

Coordonator parteneriate stakeholder engagement

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus