Ești aici
Home > Subiecte generale > 8 mai – Ziua egalității de șanse între femei și bărbați

8 mai – Ziua egalității de șanse între femei și bărbați

„Egalitatea de gen este un drept câștigat după secole de discriminare și violență, de manifestare a disparităților și de promovare a unei diferențe de putere și de acces în funcții de conducere între bărbați și femei. Într-o societate bazată pe principii democratice și umanitare, respectiv într-o instituție care își coordonează activitatea în baza acestor principii, nu pot exista diferențe în ceea ce privește accesul la funcții, fie de comandă, fie de execuție. Chiar dacă anumite substantive au declinări diferite în limba română, raportate la genuri, semnificațiile lor exced genul. Gradele și funcțiile militare se acordă în raport cu performațele, potențialitatea și pregătirea necesare pentru a le atinge. Cred că instituția militară este un exemplu în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, fără excese și forme de discriminare negativă sau pozitivă. Ne-a fost simplu să observam acest aspect analizând generațiile succesive de studenți, care au obținut performanțe și, împlicit, recunoașterea adecvată, în raport cu valoarea și implicarea lor și indiferent de gen.” reprezentanti ai academiei .

Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” promovează competența și profesionalismul, pe baza unor criterii comune, indiferent de gen.

Lt.col. lector univ. dr. ROMAN COSMINA – Prorector /Locțiitor al comandantului pentru formare continua și relații internaționale: ”Accesul femeilor în funcții de conducere în instituțiile de învățământ militar este un proces complex, dar prin perfecționare continuă, perseverență și seriozitate acest deziderat se poate atinge. Competența nu ține de gen.”

Instituția noastră modelează principiile și valorile fundamentale ale viitorilor ofițeri, promovând rolurile asumate prin drepturi, responsabilități și oportunități egale.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus