Ești aici
Home > Fiscalitate > Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 a fost adoptat

În urma aprobării de ieri de către Parlamentul European, Consiliul a adoptat regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027.

Regulamentul prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR la prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU în valoare de 750 de miliarde EUR, acest buget va permite UE să asigure în anii următori o finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale UE în diferite domenii de politică.

Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în următoarea perioadă de șapte ani.

Caracteristici principale

În viitorul cadru financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către priorități noi și către priorități consolidate, în toate domeniile de politică ale UE, inclusiv tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua să beneficieze de o finanțare importantă și vor fi modernizate pentru a se asigura contribuția lor optimă la redresarea economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE.

În total, aproximativ o treime din cheltuielile UE în cadrul bugetului pe termen lung vor contribui la domenii de politică noi sau consolidate. Finanțarea în cadrul noului instrument de redresare va ajuta statele membre ale UE să combată consecințele crizei provocate de COVID-19, consolidând astfel modernizarea și reziliența.

UE va cheltui 132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, inovare și sectorul digital” și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și valori”. Datorită finanțării suplimentare din partea Next Generation EU, aceste cuantumuri vor crește la 143,4 miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde EUR, incluzând împrumuturile acordate statelor membre. O altă finanțare de 356,4 miliarde EUR va fi alocată domeniului resurselor naturale și mediului (373,9 miliarde EUR cu contribuția din partea Next Generation EU).

Cheltuielile în domeniul migrației și al gestionării frontierelor se vor ridica la 22,7 miliarde EUR în următorii șapte ani, iar 13,2 miliarde EUR vor fi cheltuite în domeniile securității și apărării. Finanțarea pentru „vecinătate și întreaga lume” se va ridica la 98,4 miliarde EUR.

Programe noi și programe consolidate

Pentru a sprijini tranziția digitală, a fost instituit un nou program de finanțare, Europa digitală, care să promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, cum ar fi aplicații de inteligență artificială și instrumente de securitate cibernetică de ultimă generație. Componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei va beneficia, de asemenea, de o majorare importantă a finanțării.

Noul program „UE pentru sănătate” va oferi o bază solidă pentru acțiunile UE în domeniul sănătății ca urmare a lecțiilor învățate pe parcursul pandemiei de COVID-19.

În domeniul cercetării și inovării, programul Orizont Europa va beneficia de o majorare semnificativă odată ce finanțarea pe baza Instrumentului de redresare al UE va deveni disponibilă.

De asemenea, sprijinul pentru „migrație și gestionarea frontierelor” a fost consolidat în mod considerabil, incluzând o finanțare destinată punerii la dispoziția Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, până în 2027, a unui număr de până la 10 000 de polițiști de frontieră. În domeniul securității și apărării, va fi instituit un nou Fond european de apărare pentru a promova competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare ale bazei tehnologice, industriale și de apărare a UE.

De asemenea, vor fi consolidate programele pentru tineri, cum ar fi Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, preconizându-se că numărul participanților la programul Erasmus+ se va tripla în cursul noului cadru financiar multianual.

Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu o intensitate ridicată a carbonului în tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere climatic, se creează noul Fond pentru o tranziție justă. Acesta va primi finanțare atât din viitorul buget pe termen lung, cât și în cadrul Instrumentului de redresare al UE.

Etapele următoare

Se așteaptă ca majoritatea programelor sectoriale de finanțare ale UE să fie adoptate în prima parte a anului 2021, urmând să se aplice retroactiv de la începutul anului 2021.

Pentru punerea în aplicare a instrumentului de redresare Next Generation EU, Decizia privind resursele proprii ale UE va trebui să fie aprobată în toate statele membre în conformitate cu cerințele lor constituționale. În temeiul acestei decizii, Comisia va fi autorizată în mod excepțional să împrumute de pe piețele de capital un cuantum de până la 750 de miliarde EUR la prețurile din 2018 pentru a contracara consecințele crizei provocate de COVID-19.

Cea mai mare parte a acestei finanțări va fi direcționată prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 672,5 miliarde EUR, care va sprijini prin granturi și împrumuturi investițiile publice și reformele din statele membre, ajutându-le să facă față impactului economic și social al pandemiei de COVID-19, precum și dificultăților aferente tranziției verzi și celei digitale.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus