Ești aici
Home > Juridic > Când pot apela la Mediator?

Când pot apela la Mediator?

Când pot apela la Mediator? Medierea este posibilă în cazurile în care părţile pot dispune în mod liber de drepturile ce fac obiectul conflictului.Conflictul dintre părţi, fie el civil, fie comercial, fie de dreptul muncii, fie familial, se poate media înainte de a se derula procesul judiciar, în timpul desfăşurării procesului judiciar, după desfăşurarea procesului judicar, însă în anumite condiţii. Când pot apela la Mediator? Eugen Ștefan Târnovan îți explică:

Procesul de Mediere înainte de derularea unui proces judiciar

  • Alegerea procesului de mediere înainte de derularea unui proces judiciar este întotdeauna posibilă, atunci când conflictul poate face obiectul unei medieri.

Procesul de Mediere după derularea unui proces judiciar

  • Alegerea procesului de mediere după derularea unui proces judiciar, adică atunci când un proces este pe rolul unei instanţe, este posibilă până cel târziu la închiderea dezbaterilor pe fond. Până la acel moment părţile, personal în instanţa, sau prin cerere în scris depusă la instanţa ori trimisă prin poştă, pot cere suspendarea cauzei pentru a apela la mediere.
  • În acest caz instanţa ia act de voinţa părţilor şi suspendă cauza la cererea acestora, pentru că acestea să poată derula un proces de mediere. Pe parcursul procesului de mediere, procesul judiciar se suspendă, însă nu mai târziu de 3 luni de la dată când părţile aleg medierea semnând contractul de mediere.
  • Alegerea procesului de mediere după ce o instanţa s-a pronunţat asupra cauzei, însă hotărârea instanţei de judecată nu este definitivă şi irevocabilă, este posibilă. Apelarea la mediator este posibilă atât timp cât hotărârea instanţei nu are putere de lucru judecat. Odată ce hotărârea instanţei asupra litigiului devine definitivă şi irevocabilă şi are astfel putere de lucru judecat, medierea divine tardivă şi imposibilă.
  • Aşadar, apelarea la un mediator în cursul cailor de atac este posibilă, atât timp cât instanţa de control judiciar nu s-a pronunţat. Astfel, până la pronunţarea unei hotărâri în căile de atact medierea este posibilă, părţile putând dispune de drepturile lor, putând pune capăt litigiului printr-un acord de mediere.
  • Dacă s-a apelat la mediator, şi în cursul procesului de mediere s-a ajuns la o soluţie reciproc avantajoasă şi acceptată, acordul de mediere se prezintă instanţei spre încuviinţare şi astfel procesul judiciar încetează. Instanţa este obligată să pronunţe o hotărâre care consfinţeşte înţelegerea părţilor aşa cum este ea stipulată în ACORDUL DE MEDIERE.

CPMJ Brașov de pe lânga Curtea de Apel Brașov partener si promotor al proiectului, Grupul Iubim Brașovul partener al proiectului

Foto: workplace-conflict.com

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus