Ești aici
Home > Juridic > Noi reguli de la Consiliul Concurentei: Regulament privind promovarea echității și a transparenței în online.

Noi reguli de la Consiliul Concurentei: Regulament privind promovarea echității și a transparenței în online.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 2 aprilie 2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
Prezenta OUG are drept scop asigurarea aplicării și respectării Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și stabilește măsurile necesare aplicabile în cazul încălcării acestora.
Consiliul Concurenței este autoritatea competentă pentru asigurarea și respectarea prevederilor acestui regulament. Acesta va efectua din oficiu sau la sesizare cercetări aprofundate pentru constatarea și sancționarea nerespectării acestora.

Sesizările adresate Consiliului Concurenței trebuie să cuprindă:
– informații complete cu privire la identitatea întreprinderii care depune sesizarea;
– indicarea entității reclamate;
– detalii privind presupusa încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150;
– toate informațiile și documentele disponibile care susțin obiectul sesizării;
– motivele în temeiul cărora se invocă un interes legitim;
– posibilul prejudiciu produs.
Potrivit ordinului, sancțiunile principale care pot fi aplicate sunt avertismentul și amenda contravențională. Pentru una și aceeași contravenție, se va putea stabili o singură sancțiune principală și una sau mai multe măsuri corective.
În situația în care contravențiile au fost constatate prin aceeași decizie, sancțiunile contravenționale se vor cumula, suma totală neputând depăși 2% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancționate realizată în anul financiar anterior sancționării.
Decizia de constatare și sancționare a contravențiilor se va comunica părților în maximum 30 de zile de la emitere și va cuprinde:
– datele de identificare ale contravenientului;
– descrierea faptei contravenționale;
– indicarea dispoziției legale încălcate;
– punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa;
– amenda aplicată;
– modalitatea de individualizare a acesteia;
– termenul și modalitatea de plată;
– eventualele măsuri corective;
– termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.
Constituie contravenții și se sancționează cu avertisment nerespectarea, cu intenție sau din neglijență, de către furnizorul de servicii de intermediere online a dispozițiilor referitoare la:
– cerințele de conformare privind termenii și condițiile stabilite la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
– cerința privind asigurarea identității întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere online;
– cerința privind asigurarea transparenței în materia bunurilor și serviciilor auxiliare;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materia clauzelor specifice [art. 8 lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2019/1.150];
– cerințele privind asigurarea unui sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de la întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;
– cerințele privind asigurarea identificării mediatorilor, respectarea condițiilor de eligibilitate și anumite aspecte legate de procedura de mediere.

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de intermediere online nerespectarea de către furnizorii de servicii de intermediere online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:
– cerințele privind procedurile și termenele de modificare a termenilor și condițiilor stabilite la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
– cerințele privind procedurile, termenele și justificarea restricționării, suspendării sau sistării furnizării serviciilor de intermediere online;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat;
– cerința de a nu impune modificări retroactive ale termenilor și condițiilor;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materia accesului la date;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materia restricțiilor cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace.
Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de motoare de căutare online nerespectarea de către furnizorii de motoare de căutare online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:
– cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie;
– cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat.
Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii încălcării.
În plus, se aduc modificări Legii concurenței nr. 21/1996, printre care:
– stabilirea expresă a duratei de 5 ani a mandatului președintelui, vicepreședinților și consilierilor, cu posibilitatea reînnoirii;
– pentru activitățile privind participarea în cadrul unor organisme sau instituții publice ale UE sau internaționale, Plenul Consiliului Concurenței va putea desemna membrii Plenului să desfășoare activități în cadrul acestora, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței;
– procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenței va fi demarată cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcție devine vacantă;
– cu excepția președintelui Consiliului Concurenței, în situația în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenței, nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră își va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepțional, după această dată, dacă se instituie stare de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă;
– mandatele în curs ale membrilor Plenului Consiliului Concurenței se exercită pentru durata de 5 ani stabilită în decretele de numire de la data depunerii jurământului.
Intrare în vigoare: 12 aprilie 2021.(juridice )

𝑷𝒖𝒕𝒆𝒕̦𝒊 𝒔𝒂̆ 𝒄𝒖𝒏𝒐𝒂𝒔̦𝒕𝒆𝒕̦𝒊 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒂̂𝒏𝒅 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒖𝒍 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒔𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗. 𝑪𝒆𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆 𝒊̂𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆𝒔𝒖𝒍 𝒕𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕̦𝒊𝒂 𝑽𝒆𝑫𝒆𝒎 𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒆 𝒔𝒊𝒕𝒆-𝒖𝒍 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒕̦𝒊𝒆𝒊, 𝒑𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝑭𝑩 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝒋𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒂̆ 𝒔̦𝒊 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒆𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒇𝒐𝒏𝒖𝒍 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍 𝑳𝒆𝒈𝒆-𝒏-𝑫𝒂𝒓.

𝐸𝑢𝑔𝑒𝑛 𝑇𝑎̂𝑟𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛 -𝑃𝑟𝑒𝑠̧𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑃𝑀𝐽 𝐵𝑟𝑎𝑠̦𝑜𝑣, 𝐶𝑃𝑀𝐽 𝐵𝑟𝑎𝑠̦𝑜𝑣 𝑑𝑒 𝑝𝑒 𝑙𝑎̂𝑛𝑔𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑙 𝐵𝑟𝑎𝑠̦𝑜𝑣 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑢𝑙 𝐼𝑢𝑏𝑖𝑚 𝐵𝑟𝑎𝑠̦𝑜𝑣𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖.

#Educație_Juridică #InfoMediere #CPMJBRAŞOV #INFOCPMJBRASOV #BuletinJuridicInformativ

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus