Ești aici
Home > Educație > Incluziunea copiilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale)

Incluziunea copiilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale)

Şcoala incluzivă – este denumirea instituţiei şcolare din învăţământul public de masă unde au acces toţi copiii unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă al acestora, școală în care sunt integraţi într-o formă sau alta şi copii cu cerinţe speciale în educaţie, loc unde programul activităţilor didactice are la baza un curriculum specific (individualizat şi adaptat) şi unde participarea personalului didactic la activităţile educative din clasă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin /suport, alți specialişti în educaţie specială şi părinţi.

Pornind de la această realitate, în literatura de specialitate se vorbeşte şi despre clase incluzive în care pot fi integraţi un număr limitat de copii cu cerinţe educative speciale:

o copii/ elevi cu deficienţe mintale;

o copii/ elevi cu deficienţe senzoriale (vizuale şi auditive);

o copii/ elevi cu deficienţe fizice ;

o copii/ elevi cu deficienţe sau tulburări de limbaj;

o copii/ elevi cu dificultăţi sau tulburări de învăţare;

o copii/ elevi cu deficienţe sau tulburări socio-afective şi de comportament (inclusiv copii cu TSA-tulburări de spectru autist );

o copii/elevi cu deficiențe asociate;

o copii şi tineri cu handicap, nedeplasabili, în vârsta de până la 30 de ani, care nu se pot integra în structurile învăţământului obişnuit sub nicio formă datorită dizabilității.

Incluziunea ne apare astfel ca o mişcare spre extinderea scopului şi rolului şcolii obişnuite,un proces de transformare a acesteia pentru a putea răspunde cerințelor unei mai mari diversităţi de copii.

Educaţia incluzivă, ca deziderat educativ, promovează o pedagogie centrată pe copil, în condiţiile în care învăţământul trebuie să se adapteze diferenţelor dintre oameni, la cerinţele specifice de educaţie care derivă din acestea. Ea trebuie să fie accesibilă, flexibilă, comprehensivă. Proiectează un nou tip de şcoală: comprehensivă, deschisă, tolerantă.

Factorii principali ai incluziunii sunt:

  1. cadrele didactice, atitudinea lor faţă de copilul cu nevoi speciale, resursele disponibile (metode de predare,materiale, timp disponibil, competenţe profesionale personale/de grup);
  2. şcoala, ce asigură copilului cu nevoi speciale un program de lucru într-o clasă obişnuită, cu alţi copii de vârstă apropiată. Aceasta poate şi trebuie să stimuleze prezenţa la şcoală a copiilor,deoarece reprezintă o şansă în plus ca procesul de integrare, ca munca în echipă a factorilor implicaţi să ajungă la rezultatul scontat.
  3. familia, care asigură (sau ar trebui să asigure) climatul securizant şi cadrul optim necesar dezvoltării unei personalități echilibrate a copilului.

#Iubim_Braşovul #TeleviziuneaGrupIubimBrasovul #Business_Living_Grupul_Iubim_Brasovul #Educație_şi_Pedagogie #RealizatorAlexandraElenaSecrieru

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus