Ești aici
Home > Business & Living > Info_Asociația Rază De Speranță În Intervenția Și Terapia TSA

Info_Asociația Rază De Speranță În Intervenția Și Terapia TSA

Servicii sociale integrate psihoterapeutice pentru adolescenți și preadolescenti,  aflati în situație de risc de excluziune sociala / cu dizabilități, cu deficit de integrare sociala pentru constientizarea, formarea unor deprinderi de viata independentă, abilitare sociala complexa si dezvoltarea unor abilitati sanatoase si pozitive/  comportamente adecvate, gratuite in cadrul proiectului Reconnect – INTUITIV

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov prin Programul judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor de asistență socială pe anul 2021

Pe parcursul a 2 luni, în perioada 13.09.2021 – 15.11.2021, 16 copii – adolescenți și preadolescenti,  aflati în situație de risc de excluziune sociala / cu dizabilități, cu deficit de integrare sociala au beneficiat de un pachet de servicii sociale integrate psihoterapeutice (evaluare psihologică, consiliere psihologică, psihoterapie si grup suport) pentru constientizarea, formarea unor deprinderi de viata independentă, abilitare sociala complexa si dezvoltarea unor abilitati sanatoase si pozitive/  comportamente adecvate, ce au avut ca scop creșterea calității vieții prin facilitarea accesului la serviciilor specifice de consiliere si psihoterapie, precum si creșterea capacității organizationale prin acordarea unor servicii sociale psihoterapeutice necesare in procesul de recuperare si incluziune socială.

În perioada implementării proiectului am derulat o campanie de informare si constientizare privind igiena si sanatatea mintala (depresie si anxietate) pentru prevenirea discriminarii si marginalizarii, desfasurată in mediul online pe site -ul www.razadesperantabrasov.ro și contul de socializare https://www.facebook.com/RazaDeSperantaBrasov .

In cadrul acestui proiect am facilitat accesul la servicii specifice de psihoterapie pentru un număr de 16 copii adolescemți și preadolescenți aflați in situatie de risc/ cu dizabilitati (TSA si tulburari asociate, tulburări in dezvoltarea globala, tulburari de comportament, tulburari pervazive de dezvoltare, etc) cu deficit de integrare socială, beneficiari ce au fost identificati si selectați  din surse externe din Brașov și județul Brașov, cu vârsta cuprinsă intre 11/12 ani – 17/18 ani. Salutăm, pe aceasta cale, oportunitatea accesarii finantarilor din bugetul judetului Brasov, sansa ce ofera organizatiei noastre posibilitatea de a acorda servicii gratuite destinate copiilorși adolescenților aflati in risc.” Diana Niță – Președinte

Extra info Asociația Rază De Speranță În Intervenția Și Terapia TSA

Inființată in anul 2012, organizația are ca misiune promovarea si apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare, cu tulburare de spectru autist/tulburări asociate și a familiilor acestora, prin identificarea precoce, intervenția, recuperarea şi ameliorarea calităţii vieţii şi funcţionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, precum si susținerea actiunilor in vederea imbunătățirii vizibilitătii sociale a acestora.

Pentru mai multe detalii despre organizatie

www.razadesperantabrasov.roo

https://www.facebook.com/pg/RazaDeSperantaBrasov

Președinte Asociația Rază De Speranță În Intervenția Și Terapia TSA 

Diana Niță – tel.  0746.046.466

Psih. Bejan Ximena – Coordonator proiect ReConnect – INTUITIV

Tel. 0741 042 707

Email: razadesperanta.brasov@yahoo.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus