Ești aici
Home > Business & Living > Nevoia de inserție în piața muncii.Dialog structurat între antreprenori și reprezentanți ai mediului academic.

Nevoia de inserție în piața muncii.Dialog structurat între antreprenori și reprezentanți ai mediului academic.

În ceea ce privește proiectele regionale, la Brasov, februarie a adus din nou în atentia antreprenorilor  implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

     Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

     Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Forta de munca dorită trebuie sa fie calificată, sa fie flexibilă si eficientă și să exprime o stabilitate predictibilă, oferta fiind  influențată de formarea profesională. Proaspeții absolvenți care fac parte din grupul țintă au astfel posibilitatea să își găsească un loc de munca care să fie în concordanță cu pregătirea profesională. 

În urma întâlnirilor din cadrul Campaniei de stakeholder engagement, s-au conturat premizele unui dialog structurat intre furnizorul de servicii educaționale si angajatori. În acest sens, în următoarele luni se vor organiza 6 mese rotunde și 3 workshopuri, menite să redea, în baza evenimentelor de informare si machmaking organizate în cadrul campaniei de stakeholder engagement, feedback-ul privind desfășurarea stagiilor de practică, atât din partea reprezentanților companiilor, cât și din partea studentilor, nevoia fortei de munca, programa de practica, si competentele dobandite.

Rezultatul dialogului structurat  intre furnizorul de servicii educaționale si angajatori va reprezenta un documentul cadru pentru îmbunătățirea ofertei educationale.

Referitor la implementare, programul integrat este menit să crească, prin intermediul acestui dialog structurat, oportunităţile de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor 

de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus