Ești aici
Home > Business & Living > Norme scutiri de TVA

Norme scutiri de TVA

În Monitorul Oficial nr.1041 din 1 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr.1345 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art.293, alin.(1), lit.f^1), art.293, alin.(3), art.294, alin.(1), lit.k^1) și ale art.294, alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit art.293, alin.(1), lit.f^1) din Codul fiscal, este scutit de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului UE, în cazul în care Comisia sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă bunurile respective pentru a combate pandemia de COVID-19.

Pentru importurile de bunuri efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2021, pentru care TVA a fost plătită, TVA achitată la momentul importului se restituie la cerere de către organele vamale competente.

Potrivit art.294, alin.(1), lit.k^1) din Codul fiscal, este scutită de TVA livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile respective pentru a combate pandemia de COVID-19.

Scutirea de TVA se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.

Furnizorii de bunuri/Prestatorii de servicii care au efectuat, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2021, livrări de bunuri/prestări de servicii aplică scutirea de TVA pentru aceste livrări/prestări pe baza certificatului. În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorii/Prestatorii trebuie să emită facturi de corecție conform prevederilor art.330 din Codul fiscal. Facturile de corecție se includ în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care au fost emise sau într-un decont ulterior, iar sumele reprezentând TVA colectată și încasată de la beneficiari se restituie acestora

Pentru că #Iubim_Braşovul vă aducem o rubrică de informații utile!
De data aceasta ne-am gândit sa intelegem mai bine despre *Educatia Anteprenorială* si *Pastila de Fiscalitate*  rubrică informativă realizată de expert Judiciar Contabil Dana Munteanu – realizator Grupul Iubim Brașovul!
Surse ANAF

#Iubim_Braşovul
#Educatie_Anteprenoriala
#PastiladeFiscalitate
#Business_Living_Grupul_Iubim_Brașovul
#TeleviziuneaGrupIubimBrasovul
#ExpertContabilJudiciarDanielaMunteanu

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus