Ești aici
Home > Business & Living > Parlamentul a adoptat modificări susbstanțiale la regimul penal al faptelor de evaziune fiscală !

Parlamentul a adoptat modificări susbstanțiale la regimul penal al faptelor de evaziune fiscală !

Plata prejudiciului special (prejudiciul produs, majorat cu un procent de 20% din baza de calcul, plus dobânzi și penalități la zi) trebuie să fie integrală și poate fi efectuată pe parcursul urmăririi penale sau al judecății, inclusiv în fază de apel, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dacă această plată are loc pe parcursul urmăririi penale procurorul va dispune clasarea, iar dacă această plată are loc în faza de judecată se va dispune încetarea procesului penal, acțiunea penală nemaiputând fi exercitată dacă se plătește prejudiciul special.

În ședința din 15.12.2020 Camera Deputaților, for decizional, a adoptat modificări importante la legislația penală privind evaziunea fiscală. Acest proiect de lege a fost inițiat în data de 07.12.2017 și a avut un periplu interesant, ajungând și în dezbaterea Curții Constituționale, fiind declarat neconstituțional și întors în Parlament. A fost ulterior reexaminat și adoptat de Senat în data de 10.02.2020. Proiectul inițial conținea erori de tehnică legislativă, dar și erori privind instituțiile procesual-penale, erori despre care am scris și care au fost corectate parțial la Senat, și în totalitate acum la Camera Deputaților. Urmează promulgarea dacă proiectul nu va fi atacat din nou la Curtea Constituțională. Așadar modificările nu sunt încă în vigoare.

Printre noutățile aduse de acest proiect de lege se regăsesc următoarele:
1. Pedeapsa închisorii alternativ cu amenda pentru unele fapte de evaziune fiscală unde momentan nu este aplicabilă decât pedeapsa închisorii. Astfel, art. 8 alin. (1) și (2) și art. 9 alin. (1) din Legea 241/2005 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art. 8 alin. (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă, stabilirea cu reacredinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de labugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Art. 8 alin. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amendă asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin.(1).
Art. 9 alin. (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi, sau cu amenda, următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: (punctele a-g din actuala Lege rămân nemodificate).
2. Aplicarea pedepsei amenzii este obligatorie la infracțiunile de evaziune fiscală de la art. 8 și 9 din Legea 241/2005 dacă prejudiciul cauzat și recuperat (plătit) integral în cursul urmăririi penale sau al judecății, inclusiv în fază de apel, este de maxim 50.000 euro (în echivalentul monedei naționale). La aceste fapte nu se va putea aplica pedeapsa închisorii ci exclusiv pedeapsa amenzii penale. În aceste cazuri plata prejudiciului profită doar celui care care o efectuează.
3. Dacă la infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și 9 din Legea 241/2005 prejudiciul cauzat și recuperat (plătit) integral în cursul urmăririi penale sau al judecății, inclusiv în fază de apel, este de maxim 100.000 euro (în echivalentul monedei naționale), instanța poate aplica amenda în locul unei pedepse cu închisoarea. Aplicarea amenzii este facultativă pentru instanță. Instanța se va raporta la criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art. 74 Cod Penal. În aceste cazuri plata prejudiciului profită doar celui care care o efectuează..
4. Plata prejudiciului produs, majorat cu un procent de 20% din baza de calcul, plus dobânzi și penalități la zi, va fi considerată o cauză de nepedepsire și va conduce la înlăturarea răspunderii penale pentru orice faptă de evaziune fiscală prevăzută la art. 8 și 9 din Legea 241/2005, indiferent de cuantumul prejudiciului efectiv cauzat prin fapta penală. Plata prejudiciului special (prejudiciul produs, majorat cu un procent de 20% din baza de calcul, plus dobânzi și penalități la zi) trebuie să fie integrală și poate fi efectuată pe parcursul urmăririi penale sau al judecății, inclusiv în fază de apel, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dacă această plată are loc pe parcursul urmăririi penale procurorul va dispune clasarea, iar dacă această plată are loc în faza de judecată se va dispune încetarea procesului penal, acțiunea penală nemaiputând fi exercitată dacă se plătește prejudiciul special.
5. Plata prejudiciului special (menționat la punctul 4 de mai sus) profită tututor inculpaților chiar dacă nu au participat la efectuarea acestei plăți, spre deosebire de plata prejudiciului produs de fapta penală ce nu profită decât plătitorului (conform mențiunilor de la punctele 2 și 3 de mai sus).
Dacă vor intra în vigoare, prevederile de mai sus se vor aplica tuturor faptelor de evaziune fiscală, indiferent de data comiterii lor, fiind considerate lege penală mai favorabilă.

by ILIE DORIN: avocat și mediator cu o vastă experiență în managementul litigiilor din diverse domenii de drept. Autor a numeroase articole juridice de specialitate publicate în reviste interne și internaționale. Co-autor al cărții Procesul de Mediere, Conflict-Comunicare-Acord, publicată în 2018 la Editura Universitară

#Educație_Juridică
#InfoMediere
#CPMJBRAŞOV
https://avocatii.ro/parlamentul-a-adoptat-modificari-susbstantiale-la-regimul-penal-al-faptelor-de-evaziune-fiscala/?fbclid=IwAR2p8NejPVokitT07lXDpXibjv1dm1-6vCitBiLUfC_z9hScVR4_HchXMDI

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus