Ești aici
Home > Business & Living > „Performanță prin educație practica”- exemplu de bună practică

„Performanță prin educație practica”- exemplu de bună practică

În cadrul proiectului “Performanță prin educație practică”, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,   a avut loc în data de 31 martie 2022, la Brașov, cel de-al 6-lea si, totodata, ultimul eveniment de informare și matchmaking fiind organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov si Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, parteneri în acest proiect.
Proiectul demonstreaza un exemplu de bune practici și colaborare între Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Camera de Comerț și Industrie Brașov – CCIBV. 

„Performanță pentru educație” a apărut ca o necesitate și o nevoie identificată în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul proiectului național “Pactul pentru Muncă”.
“Pactul pentru Muncă” a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai guvernului, patronate, oficiali ai companiilor naționale și multinaționale, care în cei doi ani de dezbateri au identificat soluții viabile pentru flexibilizarea pieței forței de muncă din România. Una din nevoile reale pe care o resimt antreprenorii o reprezintă forța de muncă specializată pe domeniile lor de activitate și acest lucru se poate realiza prin pregătirea practică a tinerilor încă de pe băncile școlii.
Cristina Chiriac, Președinte CONAF, declara la demararea acestui proiect: „Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, CONAF a inițiat împreună cu CCIBV proiectul „Performanță prin educație practică” și astfel 245 de studenți și masteranzi vor putea să facă practică, pe o perioadă de doi ani, în cadrul unor companii private, specializându-se în meseria pe care o vor practica pe viitor. Dintre aceștia, minim 86 de tineri își vor găsi locul de muncă mult visat. În acest fel, încurajăm antreprenorii să absoarbă, în cadrul companiilor lor, tineri cu o experiență de lucru încă de pe băncile școlii. Acesta este un proiect pilot în România, un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării educației antreprenoriale și este totodată o continuitate, în sensul practic, a amplei acțiunii naționale, „Pactul pentru Muncă” inițiat în 2019”.
Pe această cale, Președintele CONAF a încurajează toți antreprenorii să își arate deschiderea de a primi tineri în practică pentru că beneficiile sunt de ambele părți: pe de o parte, tinerii vor avea experiența necesară ca la finalul școlii să se angajeze cu ușurință, iar mediul privat va avea la dispoziție resursa umană specializată. „Îmbinarea celor două componente poate crea valoare adaugată sporită unui business și plusvaloare muncii prestate. Astfel, cererea și oferta de pe piața muncii se vor contopi natural, creând un mix perfect care va conduce la prosperitate pentru toți cei implicați”, a concluzionat Cristina Chiriac.
Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică, au fost de asemenea dezbătute în cadrul evenimentului.

Toate aceste întâlniri au avut rolul de a aduce împreună la masa dialogului oamenii de afaceri, antreprenorii din Brașov și din regiune și reprezentanții universităților din Brașov pentru a identifica soluții de inserție a tinerilor absolvenți în piața muncii.

După perioada de efectuare a stagiilor de practică, minim 86 dintre studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă ai proiectului se vor putea angaja direct. Tuturor participanților li se vor premia performanțele și vor dobândi o diplomă de calificare în urma participării în proiect, aceasta contribuind la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de aceștia.

Evenimentele au fost moderate de Alexandra Grancea, PR CONAF Brașov. În cadrul evenimentelor au luat cuvântul reprezentanți din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov și reprezentanti ai CONAF.  Pe parcursul evenimentelor, printre invitați, au fost prezenți decani ai  Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultății de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania Brașov, ai Facultatii de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultaților de Stiinte Jurifice, atat de la Universitatea Spiru Haret cat si de la Universitatea Transilvania Brasov. De asemenea, au fost alaturi si reprezentanti din zona antreprenoriala.

Acest ultim eveniment de informare și matchmaking a facut parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce au fost organizate în cadrul campaniei de promovare si stakeholder engagement și  care are ca scop selectarea a cel puţin 20 de agenţi economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragere de parteneri, cu preponderență parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice împreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universităților în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare într-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

Prin activitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

Performanță prin educație practică

(POCU/626/6/13/132913)

Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2022

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus