Ești aici
Home > Subiecte generale > Performanta prin educatie practica  – Feedback derulare stagii de practica

Performanta prin educatie practica  – Feedback derulare stagii de practica

La Brasov, proiectele regionale sunt din nou in atentia antreprenorilor locali dar nu numai. Proiectul „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, intră în cea de-a doua etapă a implementării, primul semestru de practică cu studenții fiind aproape de final. 

 Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” il reprezintă creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Referitor la implementare, programul integrat indică clar nevoia oportunităţilor de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, instituirea unui sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi creearea unui sistem de informare coordonată, fiind conceput și urmărit în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Astfel, cele 6 evenimente de informare si matchmaking organizate in cadrul Campaniei de informare și stakeholder engagement au adus, alături de inițiatori și angajatori, profesori universitari interesati de participare activa in implementare.  În acest sens, derularea stagiilor de practica fiind inceputa, profesorii au complett un chestionar privind identificarea oportunităților in piata muncii precum si a nevoilor de instruire practică a absolventilor, viitori angajați in piata muncii.  

Alexandrina Grancea – CONAF

Expert junior stagii de practică

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus