Ești aici
Home > Business & Living > Performanță prin educație practica” – necesitate reală în piața muncii

Performanță prin educație practica” – necesitate reală în piața muncii

În contextul implementării Proiectului “Performanță prin educație practică”, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, s-a organizat în data de  14 iunie 2022, la Brașov, o masa rotunda, organizatori fiind de Camera de Comerț și Industrie Brașov si Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, parteneri în acest proiect.
Evenimentul a urmărit consultarea și identificarea problemelor și oportunităților prioritare din domeniul fortei de munca și impactul asupra angajatorului dar si al tinarului angajat. 

Scopul principal al acestei intalniri a fost să creeze un cadru adecvat dialogului dintre mediul academic și antreprenorii locali, cu intenția de a furniza informații utile referitoare la oportunitatea si necesitatea insertiei in piata muncii din randul tinerilor studenti absolventi. 

Masa rotunda a reunit un numar reprezentativ de antreprenori parteneri in proiectul Performanta prin educatie practica, si a aratat inca o data ca exista deschidere catre mentoratul in ceea  ce priveste formarea profesionala a tinerilor absolventi.

Evenimentul a vizat deasemenea si pregatirea dosarelor pentru prima faza de desfasurare a concursului de premiere si recunoastere a studentilor cu cele mai bune rezultate (prima grupa),  in urma efectuarii stagiilor de practica, concurs ce va avea loc in luna iulie. 

„Performanță pentru educație” a apărut ca o necesitate și o nevoie identificată în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul proiectului național “Pactul pentru Muncă”.
“Pactul pentru Muncă” a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai guvernului, patronate, oficiali ai companiilor naționale și multinaționale, care în cei doi ani de dezbateri au identificat soluții viabile pentru flexibilizarea pieței forței de muncă din România.”

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brașov.Prin activitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant .

Performanță prin educație practică

(POCU/626/6/13/132913)

Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Alexandrina Grancea  – Expert Stagii de practică
Viorica Pușcaș – Coordonator partener

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus