Ești aici
Home > Business & Living > Programul Microgranturi

Programul Microgranturi

Programul Microgranturi lansat în data de 25.10.2021 și va ramane deschis o perioada de 30 de zile calendaristice.

Pot accesa programul de Finantare Nerambursabila Microgranturi 2021

Intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;

Intreprinderile Individuale si a Intreprinderile Familiale;

PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020;

Persoanele care desfasoara profesii liberale Autorizate si reglementate prin acte cu putere de lege ( lista orientativa) – Arhitect / Avocat / Asistent Medical Generalist / Asistent Medical/ Asistent Social / Auditor Energetic Pentru Cladiri / Auditor Financiar / Biochimist in Sistemul Sanitar / Biolog in Sistemul Sanitar / Chimist in Sistemul Sanitar / Consilier in Proprietate Industriala / Consultant Fiscal / Contabil Autorizat / Diriginte De Santier / Executor Judecatoresc / Expert Contabil / Expert Criminalist / Expert Tehnic Judiciar / Expert Tehnic Extrajudiciar / Evaluator Autorizat / Farmacist / Fizioterapeut / Kinetoterapeut / Fizioterapeut / Fiziokinetoterapeut / Fizioterapeut / Profesor De Cultura fizica medicala / Fizioterapeut / Balneofizio-Kinetoterapeut / Geodez / Interpret Limbaj Mimico – Gestual / Logoped / Moasa / Mediator / Medic / Medic Dentist / Medic Veterinar / Notar Public / Optician-Optometrist / Practician in Insolventa / Practician In Medicina Complementara / Alternativa / Psiholog / Restaurator / Sociolog / Specialist In Domeniul Amenajarii Teritoriului si Urbanismului / Tehnician De Proteze Si Orteze / Tehnician De Proteze Auditive / Tehnician De Aparatura Medicala / Traducator / Interpret Autorizat De Ministerul Justitiei / Expert In Fizica Medicala / Fizician Medical / Fizician In Sistemul Sanitar.

office@microgranturi.ro

AcasaCum Decurge Colaborarea Despre Noi Contact

Programul Microgranturi se va lansa în data de 25.10.2021 și va ramane deschis o perioada de 30 de zile calendaristice.

Pot accesa programul de Finantare Nerambursabila Microgranturi 2021

Intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;

Intreprinderile Individuale si a Intreprinderile Familiale;

PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;

PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020;

Persoanele care desfasoara profesii liberale Autorizate si reglementate prin acte cu putere de lege ( lista orientativa) – Arhitect / Avocat / Asistent Medical Generalist / Asistent Medical/ Asistent Social / Auditor Energetic Pentru Cladiri / Auditor Financiar / Biochimist in Sistemul Sanitar / Biolog in Sistemul Sanitar / Chimist in Sistemul Sanitar / Consilier in Proprietate Industriala / Consultant Fiscal / Contabil Autorizat / Diriginte De Santier / Executor Judecatoresc / Expert Contabil / Expert Criminalist / Expert Tehnic Judiciar / Expert Tehnic Extrajudiciar / Evaluator Autorizat / Farmacist / Fizioterapeut / Kinetoterapeut / Fizioterapeut / Fiziokinetoterapeut / Fizioterapeut / Profesor De Cultura fizica medicala / Fizioterapeut / Balneofizio-Kinetoterapeut / Geodez / Interpret Limbaj Mimico – Gestual / Logoped / Moasa / Mediator / Medic / Medic Dentist / Medic Veterinar / Notar Public / Optician-Optometrist / Practician in Insolventa / Practician In Medicina Complementara / Alternativa / Psiholog / Restaurator / Sociolog / Specialist In Domeniul Amenajarii Teritoriului si Urbanismului / Tehnician De Proteze Si Orteze / Tehnician De Proteze Auditive / Tehnician De Aparatura Medicala / Traducator / Interpret Autorizat De Ministerul Justitiei / Expert In Fizica Medicala / Fizician Medical / Fizician In Sistemul Sanitar.

Codurile CAEN eligibile pentru PFA-uri, ONG-uri, Intreprinderi familale si Intrepinderi individuale pot fi consultate folosind butonul de mai jos

CAEN-uri eligibile

Sunt eligibile SRL-urile din toate domeniile de activitate

Intreprinderile Mici si Mijlocii, PFA-urile, ONG-urile, CMI-urile, Profesiile Liberale Autorizate, pot obtine Finantarea Nerambursabila Prin Programul Microgranturi, daca indeplinesc conditiile de mai jos:

Codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile, trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii cererii;

Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;

Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pâna la data de 1 februarie 2019;

Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;

Nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;

Nu depasesc plafonul de 800.000.000 Euro pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catreComisia Europeana;

Au depus bilantul pentru anul 2019 si 2020.

Nu se afla intruna din urmatoarele situatii: Concordat Preventiv, Procedura de Lichidare, Insolvență sau Faliment;

Nu are Decizii de Recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral

Pentru că #Iubim_Braşovul vă aducem o rubrică de informații utile!
De data aceasta ne-am gândit sa intelegem mai bine despre Educatia Anteprenorială si Pastila de Fiscalitate rubrică informativă realizată de expert Judiciar Contabil Dana Munteanu – realizator Grupul Iubim Brașovul!
Surse

#PastiladeFiscalitate

#Business_Living_Grupul_Iubim_Brașovul
#TeleviziuneaGrupIubimBrasovul
#ExpertContabilJudiciarDanielaMunteanu

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus