Ești aici
Home > Business & Living > PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articol presă  noiembrie 2021 – Importanta derularii stagiilor de practica

In ceea ce priveste proiecte regionale, la Brasov, august aduce din nou in atentia antreprenorilor  implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

 Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Pentru ca parteneriatul să își atingă țelul, reprezentanții Universității au un rol cel puțin la fel de important și de bogat în atribuții precum omologii lor din companii. Premisa de la care pornește parteneriatul este că  studenții au o bună  pregătire teoretică  și atitudinea potrivită  pentru a valorifica experiența oferită  de un stagiu de practică. De aceea, rolul extrem de important al cadrelor didactice începe încă  din etapa de pregătire a studenților prin transmiterea informațiilor necesare  și actualizate de care aceștia vor avea nevoie pentru a putea face față  așteptărilor din mediul de lucru competitiv în care urmează să‐și desfășoare activitatea.

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică studentii  au  oportunitatea de a afla ce reprezintă un loc de muncă și care sunt așteptările firmei faţă de un angajat. 

„Derularea stagiilor de practica a inceput…Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece, astfel, acesta reușește să câștige experiență, să învețe lucruri noi și importante, și are posibilitatea să-și dezvolte competențele profesionale. Această experiență aduce clarificare astfel incat studentul să-si găseasca răspunsul la multe întrebări și să învețe lucruri benefice pentru viitorul său.  Proiectul  de  fata  isi  propune  sa  contribuie  la  facilitarea  tranzitiei  studentilor  de  la  scoala  la o viata  activa  prin  dobandirea  de  catre  acestia  de  competente  cheie  care  sa-i  ajute  la  o  mai rapida  integrare  pe  piata  muncii  dupa  finalizarea  studiilor  sau  chiar  pe  parcursul  acestora.” Alexandra Grancea – expert stagii de practica CONAF.

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus