Ești aici
Home > Business & Living > PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Performanță prin educație practică

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Performanță prin educație practică

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articol presă august 2021 – Antreprenorii si stagiile de practica –  oportunitate reala in piata muncii

In ceea ce priveste proiecte regionale, la Brasov, august aduce din nou in atentia antreprenorilor  implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

 Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Referitor la implementare, programul integrat este menit să crească oportunităţile de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Complementar activitatilor cu studentii confederatia va iniþia si derula o campanie de stakeholder engagement prin care va atrage si implica reprezentanþi ai mediului universitar si mediul de afaceri intr-un dialog privind nevoile fortei de munca, programa de practica, si competentele dobandite.

Aceasta activitate va debuta cu contactarea mediului antreprenorial, marilor companii din regiune, liderilor de opinie si administratiei publice in vederea capacitarii acestora pentru realizarea unui studiu care sa evalueze provocarile cu care se confrunta antreprenorii in regiunea Centru, precum si impedimentele existente in legatura cu pregatirea capitalului uman.

Acestia vor primi un dosar de stakeholder engagement ce va contine: chestionar, document de pozitie, analiza preliminara, documente de expunere etc. Scopul campaniei de mailing este acelea de a capacita atentia stakehoderilor si a-i determina sa se implice activ in identificarea pe de o parte a problemelor, dar mai ales a solutiilor prin care se poate asigura dezvoltarea ofertei educationale in regiunea Centru, precum si pentru implicarea tuturor actorilor in implementarea masurilor ce vor rezulta la finalul dezbaterilor din cadrul campaniei.

Aceste se va derula sub forma unor mese rotunde si sesiuni pe grupuri de lucru tematice si vor actiona transversal pe sectoarele economice, porndind de la domeniile de specializare inteligenta SNCDI. 

Rezultatul aceste actiuni presupune formalzizarea relatiilor in noi acorduri de practica cu mediul de afaceri pe de o parte, respectiv actualziarea curiculei in baza feedbackului primit e la angajatori.

Anticipam realizarea a 6 dezbateri cu stakeholderi pe format de masa rotunda si workshopuri .

Pentru fiecare dezbatere expertii  impreuna cu coordonatorul campaniei de stakeholder engagement vor pregati studii si analize si vor centraliza informatiile primite prin intermediul campaniei de email-ing pentru a pregati subiectul fiecarei dezbateri.

Diana Cristina Niță – CONAF

Expert junior parteneriate și stakeholder engagement

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus