Ești aici
Home > Business & Living > Proiectului Performanță prin Educatie practică, un nou start pentru studenții brașoveni

Proiectului Performanță prin Educatie practică, un nou start pentru studenții brașoveni

Proiectul inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România continuă să deruleze întâlnirile de informare și matchmaking, în cadrul Proiectului Performanță prin Educație Practică, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Astfel, și în semestrul II, informarea potențialilor angajatori presupune derularea unor activități complexe de informare, comunicare și promovare,  în scopul conștientizării și creșterii gradului de interes pentru implicarea în formarea profesională a studenților.

Proiectul pleacă de la nevoia de de consiliere și educare a carierei identificate în rândul studenților, iar agenda intalnirilor demarate până la acest moment  a cuprins mai multe secțiuni în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor, precum și rezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică si managementul carierei, au fost cateva din subiectele evenimentului.

La evenimente au participat reprezentanti ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov,  Dna Daniela Giol – managerul de proiect,  si reprezentanti din partea CONAF, Coordonator de proiect,  dna Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, iar in panelul speakerilor invitați au fost prezenți reprezentanți ai mediului academic și angajatori interesați de acest proiect.

În urma întâlnirilor,  din rândul angajatorilor, au fost semnate peste 30 de parteneriate în care reprezentanți ai acestora vor fi turorii studenților beneficiari ai grupului țintă.

 Participantii din randul angajatorilor,  si-au  manifestat in mod expres interesul,  iar intrebarile adresate speakerilor au demonstrate relevanta pentru dinamica proiectului Performanta prin educatie practica, dialogul fiind astfel unul constructiv in vederea implementarii proiectului.

Evenimentele au fost moderate de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov.

***

Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea  agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:

– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;

– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;

– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;

– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.


PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus