Ești aici
Home > Fiscalitate > Se modifica iar Codul fiscal: excluderea statelor din anexa II, CA in constructii, tichete cadou, servicii turistice decontate angajatilor !

Se modifica iar Codul fiscal: excluderea statelor din anexa II, CA in constructii, tichete cadou, servicii turistice decontate angajatilor !

O noua lista de modificari se propun a se aduce Codului fiscal, in baza unui proiect de ordonanta publicat de MFP in 04.02.2021.

Masurile sunt:

Impozit pe profit
In ce priveste nededucerea cheltuielilor rezultate din tranzactii cu state necooperante fiscal, se propune excluderea statelor din anexa II de la aceasta regula. Turcia este unul din statele incluse in aceasta anexa II.

Astfel, cu aplicare de la începutul anului 2021, pentru tranzacțiile cu statele din anexa II, cheltuielile sunt deductibile.

Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii
CA in constructii

Clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală, în cazul entităților care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României cât și în străinătate, în sensul că indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României cât și în afara României. Prin activitatea desfăşurată pe teritoriul României se înţelege activitatea desfăşurată efectiv în România în scopul realizării de produse şi prestării de servicii, indiferent de rezidenţa beneficiarilor.

Tichete cadou venituri din activitati independente

În cazul contribuabililor care desfășoară activități independente, se clarifică prevederile cu privire la includerea în venitul brut obținut din desfășurarea activității a valorii nominale a tichetelor cadou primite ca urmare a unei relații contractuale între părți.

În acest sens, se propune ca valoarea nominală a tichetelor cadou primite de persoanele fizice ca urmare a desfășurării unei activități independente care se află într-o relație contractuală cu entitatea care acordă aceste tichete, să fie considerate venituri brute din activitate, pentru care se datorează impozit pe venit. Valoarea nominală a tichetelor cadou primite se va include în baza de calcul privind încadrarea în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară luat în calcul la stabilirea calității de contribuabil la sistemele de asigurări sociale din România.

Servicii turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă

Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale în cazul celor primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în sensul neimpozitării și neincluderii în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală a acestora, într-un an fiscal, nu depăşeşte nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Tichete cadou acordate pentru campaniile de marketing

Modificarea prevederilor privind încadrarea în categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadouacordate pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, altele decât cele acordate în schimbul prestării unei activități pentru care sunt aplicabile prevederile cap.II ”Venituri din activități independente” sau cap.III ”Venituri din salarii și asimilate salariilor” din Titlul IV al Codului fiscal, în sensul eliminării neclarităților cu privire la încadrarea acestora în categoria veniturilor din alte surse a veniturilor de natură salarială sau a veniturilor din activități independente.

Tichete cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori

Modificarea tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul a acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, în limita plafonului de 150 lei pe eveniment pe persoană. Nepromovarea măsurii poate conduce la plata unor venituri salariale sub forma tichetelor cadou având în vedere regimul actual al exceptării acestora de la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

TVA

Pentru implementarea noului plafon de 4.500.000 lei pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, precum și pentru instituirea posibilității exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, astfel cum s-a intenționat prin Legea nr. 296/2020, este necesară modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 282 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. c) și d) și alin. (5), precum și ale art. 324 alin. (12), (14) și (16).

Astfel, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate doar prevederile art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal în sensul majorării plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, însă această modificare este anulată de celelalte prevederi ale Codului fiscal care se referă la plafonul de 2.250.000 lei, în special de prevederile art. 282 alin. (4) lit. c).

Totodată, este necesară instituirea unei reguli speciale care să permită continuarea aplicării sistemului TVA la încasare de către persoanele impozabile care ar trebui să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 martie 2021, în condițiile în care acestea devin eligibile pentru aplicarea sistemului potrivit noilor reguli, începând cu aceeași dată.

În lipsa efectuării acestor corelări tehnice, ar persista echivocul prevederilor legale privind plafonul aplicabil, generând confuzie la nivelul persoanelor impozabile care doresc să aplice sistemul TVA la încasare și nu ar fi respectată intenția de reglementare care a stat la baza majorării plafonului.

Pentru că #Iubim_Braşovul vă aducem o nouă rubrică de informații utile!
De data aceasta ne-am gândit sa intelegem mai bine despre *Educatia Anteprenorială* si *Pastila de Fiscalitate*
rubrică informativă realizată de expert Judiciar Contabil Dana Munteanu – realizator Grupul Iubim Brașovul!

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus