Ești aici
Home > Business & Living > Stabilire din oficiu CAS și CASS

Stabilire din oficiu CAS și CASS

Monitorul Oficial nr.1039 din 1 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr.1608 din 8 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin OUG nr.30/2020, precum și prin OUG nr.132/2020, s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

Pentru respectivele indemnizații contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale (CAS) și contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin DECLARAȚIA UNICĂ până la data de 25 mai a anului următor primirii acestora.

Potrivit art.IX, alin.(1) din OUG nr.226/2020, indemnizațiile acordate nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității.

Potrivit dispozițiilor art.107, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Prin OPANAF nr.2547/2019 a fost aprobată Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și modelul și conținutul formularelor utilizate pe parcursul etapelor procedurale, aplicabile începând cu anul fiscal 2018. Având în vedere modificările legislative de mai sus, a fost necesară actualizarea ordinului menționat, în vederea aplicării dispozițiilor menționate.

Ca urmare, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind CAS și/sau CASS se propune actualizarea Procedurii privind stabilirea din oficiu, prin includerea unui capitol distinct, precum și aprobarea formularelor specifice.

Pentru că #Iubim_Braşovul vă aducem o rubrică de informații utile!
De data aceasta ne-am gândit sa intelegem mai bine despre *Educatia Anteprenorială* si *Pastila de Fiscalitate*  rubrică informativă realizată de expert Judiciar Contabil Dana Munteanu – realizator Grupul Iubim Brașovul!
Surse ANAF

#Iubim_Braşovul
#Educatie_Anteprenoriala
#PastiladeFiscalitate
#Business_Living_Grupul_Iubim_Brașovul
#TeleviziuneaGrupIubimBrasovul
#ExpertContabilJudiciarDanielaMunteanu

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus