Ești aici
Home > Business & Living > Toate actele necesare atunci când vinzi / cumperi o casă

Toate actele necesare atunci când vinzi / cumperi o casă

Achiziționarea unei locuințe este o decizie importantă în viața oricărei persoane, iar procedurile nu sunt deloc simple. De la accesarea unui credit, varianta cea mai populară în zilele noastre, fie că vorbim de Prima Casă sau de credit imobiliar, și până la documentele necesare întocmirii actului de vânzare-cumpărare. Cel din urmă va transforma cumpărătorul casei în actualul proprietar. 

Obligații există de ambele părți atunci când se încheie o astfel de tranzacție imobiliară, atât pentru cel care vinde, cât și pentru cel care cumpără o casă. Prin încheierea unui contract, vânzătorul își oferă bunul, contra unei sume de bani, cumpărătorului, care va intra în posesia imobilului. În acte sunt trecute datele personale, adresa imobilului, descrierea, amplasarea, numărul de camere, suprafața utilă și construită, dar și elemente tehnice, precum cadastrul, prețul pentru care îl vinde sau modul în care a fost dobândit înainte de vânzare.

Un aspect foarte important al actelor îl reprezintă și modalitatea prin case se face plata, căci un credit, indiferent de natura lui, presupune o intermediere a băncii.

Găsești, mai jos, un scurt ghid despre actele necesare atunci când vinzi sau cumperi o casă:

Principalele obligații ale vânzătorului

Vânzătorul are obligația de a pune la dispoziție toate actele necesare pentru încheierea tranzacției. Cele mai multe documente aparțin acestuia, astfel că pentru contractul de vânzare-cumpărare, care se încheie între părți, în prezența unui notar, este nevoie de acte în orginal.

Care sunt actele necesare vânzării unei case, puse la dispoziție de vânzător:

  • actul de identitate;
  • act de proprietate asupra imobilului
  • certificat fiscal – se obține de la Administrația Fiscală și arată că actualul proprietar nu are datorii la stat
  • documentație cadastrală (cadastru și intabulare) – se realizează de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și cuprinde măsurătorile și datele tehnice ale apartamentului;
  • extras de carte funciară (atestă situația juridică a apartamentului) – se obține de biroul notarial de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), la cererea vânzătorului apartamentului care va prezenta în acest sens următoarele acte: buletin, cerere tip, copie a încheierii de intabulare;
  • certificat de performanță energetică – se eliberează de un auditor energetic pentru clădiri, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată
  • adeverință eliberată de la asociația de proprietari
  • ultimele facturi ale utilităților

Principalele obligații ale cumpărătorului:

Cumpărătorul are nevoie de actul de identitate pentru a intra în posesia unui imobil, prin actul de vânzare cumpărare. Astfel, el va plăti costul cerut de vânzător pe bun, dar și taxele notariale impuse, care variază în funcție de modalitatea de plată a casei (credit sau cash) și, desigur, de suma integrală.

Pe lânga taxele notariale, cumpărătorul are obligația să plătească si taxa de intabulare, percepută de de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Taxă reprezintă 0.15% din prețul apartamentului.

Dosarul se întocmește de un notar abilitat și tot el realizează contractul de vânzare-cumpărare, după ce toate actele specificate mai sus există în original. Intabularea va fi făcută de același notar care va trece în mod oficial bunul din posesia fostului proprietar în cea a cumpărătorului.

Sursa : Antena1

Sursa foto: pexels

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus