Ești aici
Home > Business & Living > Antreprenorii si stagiile de practica –  oportunitate reala in piata muncii

Antreprenorii si stagiile de practica –  oportunitate reala in piata muncii

Antreprenorii si stagiile de practica –  oportunitate reala in piata muncii

In ceea ce priveste proiecte regionale, la Brasov, august aduce din nou in atentia antreprenorilor  implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

 Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Referitor la implementare, programul integrat este menit să crească oportunităţile de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Astfel, in luna septembrie 2021 va avea loc cel de-al doilea eveniment de informare și matchmaking ce va fi organizat in cadrul Campaniei de informare și stakeholder engagement. La eveniment vor fi prezenti angajatori interesati de participare activa in implementare si deasemenea,  intenționam să colectăm feedback-ul companiilor/angajatorilor cu privire la nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional. In acest sens, antrepernorii svor completa un Chestionar privind identificarea nevoilor antreprenorilor in piata muncii si a nevoilor de instruire practică a viitorilor angajați.–––––––––––––16.08.2021

Diana Cristina Niță – CONAF

Expert junior parteneriate și stakeholder engagement

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus