Ești aici
Home > Business & Living > Bune practici în digitalizare

Bune practici în digitalizare

Conform Institutului Național de Statistică, în anul 2020, 78,2% dintre gospodăriile din România aveau acces la rețeaua de internet de acasă, în creștere faṭă de anul 2019 cu 2,5 puncte procentuale, 60,9% dintre acestea concentrându-se în mediul urban.  Se vorbește de digitalizarea serviciilor publice ca având mai multe stadii succesive și probleme asociate, de la apariția primelor site-uri web și a primelor metode de comunicare online cu instituțiile publice și până la situațiile privind securitatea datelor și debirocratizarea completă a serviciilor statului, pentru a deveni mai eficiente și a profita la maxim de tehnologia digitală existentă.

În era digitalizarii un model de buna practica este Estonia, fiind  recunoscută la nivel global ca fiind cea mai digitalizată țară din lume, cu o rată a digitalizării interacțiunilor dintre stat și cetățean de 99%, o țară în care singurele interacțiuni nedigitalizate cu reprezentanți ai statului, pe care le au cetățenii, sunt la momentul căsătoriei sau al divorțului toate acestea fiind datorate unui proces de digitalizare dezvoltat în ultimii 20 de ani.


Conform sursei EU4Digital au fost  identificate cele mai bune practici ale UE de reglementare în domeniile de politici care au fost preselectate de țările partenere din est:

  • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale (Armenia);
  • Noi forme de organizare pentru sprijinirea inovațiilor în domeniul TIC (Azerbaidjan);
  • Accesul IMM-urilor din domeniul inovațiilor digitale la finanțare (Georgia, Ucraina);
  • Ecosisteme de inovare în domeniul TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri (Moldova);
  • Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor din sectoarele tradiționale) (Belarus).

Transformarea digitală diferă de automatizare și informatizare: aceasta necesită schimbări sistemice ale proceselor de afaceri, modelelor de afaceri și relațiilor economice din cadrul întreprinderii și din jurul acesteia. Crearea unui mediu pentru transformarea digitală a IMM-urilor care operează în sectoarele tradiționale ale economiei ar trebui să prevadă o paletă de consultări tehnologice și de afaceri specializate, care pot fi furnizate de centrele de competență, prin colaborarea sectoarelor public și privat în inițiative la nivel național (de exemplu standarde privind dezvoltarea competențelor și standarde comune), precum și un cadru financiar comprehensiv pentru a sprijini IMM-urile în acest efort complex. 

Un astfel de instrument dedicat transformarii digitale este proiectul initiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor  cu titlul „Evoluție prin digitalizare – îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”ID 142733, finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

Principalul Obiectiv al proiectului este accelerarea adaptarii întreprinderilor mici și mijlocii la provocările actuale și crearea unor condiții optime pentru competitivitate prin formarea profesională a angajatilor din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Centru și îmbunătățirea competențelor digitale de bază/avansate. 

Pe lângă o creștere a veniturilor, transformarea digitală ajută și la eficientizarea proceselor unei organizații. Digitalizarea creeaza o infrastructură mult mai flexibilă care permite o reducere a costurilor și a timpului petrecut pentru mentenanța datelor companiei.

Putem spune acum că succesul companiilor va depinde tot mai mult de capacitatea acestora de a utiliza eficient instrumentele de automatizare și soluțiile digitale bazate pe automatizare.

Alexandrina Ghiorghița Grancea  – Expert parteneriate

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului: Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru

Contract: POCU/860/3/12/142733

Activitatea A5.1 Parteneriat pentru identificarea si abordarea provocarilor intampinate de IMM-uri in contextul digitalizarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus