Ești aici
Home > Business & Living > ANAF informează că nu există nicio intenție de prorogare a termenelor prevăzute de lege cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național

ANAF informează că nu există nicio intenție de prorogare a termenelor prevăzute de lege cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național


 
ANAF informează că nu există nicio intenție de prorogare a termenelor prevăzute de lege cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național și încurajează operatorii economici utilizatori de aparate de marcat să dispună măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor de conectare, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF;
Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii constituie prioritatea ANAF în cadrul proiectului de conectare, aceștia având, potrivit Agenției, riscul cel mai mare de nefiscalizare a tranzacțiilor;
Operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii au obligația să asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic național, în vederea transmiterii de date fiscale, până la 30.11.2021, conform art. 3 alin. (1)  lit. b) din Ordinul președintelui ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF;
Toți operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999¹ au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii datelor fiscale către ANAF, conform reglementărilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4) din același act normativ și art. 2 alin. (1) din OPANAF nr. 435/2021. Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 de lei²;
ATENȚIE! Nerespectarea de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 a termenelor prevăzute de lege³ de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din același act normativ, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 de lei, precum și cu confiscarea sumelor nejustificate și suspendarea activității operatorului economic⁴;
Potrivit ANAF, conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic național va determina renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili, având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în condițiile realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.

¹ privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

²  conform art. 11 alin. (1) lit. j) cele prevăzute la art. 10 lit. z) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

³  art. II alin. (3) începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
      (5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

⁴     Conform art. 11 alin. (1) lit. f) *) cea prevăzută la art. 10, lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu: (i) confiscarea sumelor

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus