Ești aici
Home > Business & Living > Importanta derularii stagiilor de practica

Importanta derularii stagiilor de practica

Importanta derularii stagiilor de practica

In ceea ce priveste proiecte regionale, la Brasov, august aduce din nou in atentia antreprenorilor  implementarea  proiectului „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Proiectul este inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

 Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Pentru ca parteneriatul să își atingă țelul, reprezentanții Universității au un rol cel puțin la fel de important și de bogat în atribuții precum omologii lor din companii. Premisa de la care pornește parteneriatul este că  studenții au o bună  pregătire teoretică  și atitudinea potrivită  pentru a valorifica experiența oferită  de un stagiu de practică. De aceea, rolul extrem de important al cadrelor didactice începe încă  din etapa de pregătire a studenților prin transmiterea informațiilor necesare  și actualizate de care aceștia vor avea nevoie pentru a putea face față  așteptărilor din mediul de lucru competitiv în care urmează să‐și desfășoare activitatea.

Pe parcursul desfășurării stagiului de practică studentii  au  oportunitatea de a afla ce reprezintă un loc de muncă și care sunt așteptările firmei faţă de un angajat.

„Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece, astfel, acesta reușește să câștige experiență, să învețe lucruri noi și importante, și are posibilitatea să-și dezvolte competențele profesionale. Această experiență aduce clarificare astfel incat studentul să-si găseasca răspunsul la multe întrebări și să învețe lucruri benefice pentru viitorul său.  Proiectul  de  fata  isi  pro

pune  sa  contribuie  la  facilitarea  tranzitiei  studentilor  de  la  scoala  la o viata  activa  prin  dobandirea  de  catre  acestia  de  competente  cheie  care  sa-i  ajute  la  o  mai rapida  integrare  pe  piata  muncii  dupa  finalizarea  studiilor  sau  chiar  pe  parcursul  acestora.  ”

Referitor la implementare, programul integrat este menit să crească oportunităţile de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

 In luna septembrie 2021 va avea loc cel de-al doilea eveniment de informare și matchmaking ce va fi organizat in cadrul Campaniei de informare și stakeholder engagement. La eveniment vor fi prezenti reprezentanti ai mediului academic si angajatori interesati de participare activa in implementare si deasemenea,  intenționam să colectăm feedback-ul companiilor/angajatorilor cu privire la nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Alexandra Grancea– CONAFExpert derulare stagii de practica 

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus