Ești aici
Home > Business & Living > Performanță prin educație practica”- relevanta implementarii oportunitatii de pregatire practică

Performanță prin educație practica”- relevanta implementarii oportunitatii de pregatire practică

În cadrul proiectului “Performanță prin educație practică”, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,   a avut loc în data de 31 martie 2022, la Brașov, cel de-al 6-lea si, totodata, ultimul eveniment de informare și matchmaking fiind organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov si Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, parteneri în acest proiect.
Proiectul demonstreaza un exemplu de bune practici și colaborare între Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Camera de Comerț și Industrie Brașov – CCIBV. 

„Performanță pentru educație” a apărut ca o necesitate și o nevoie identificată în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul proiectului național “Pactul pentru Muncă”.
“Pactul pentru Muncă” a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai guvernului, patronate, oficiali ai companiilor naționale și multinaționale, care în cei doi ani de dezbateri au identificat soluții viabile pentru flexibilizarea pieței forței de muncă din România.”
Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică, au fost de asemenea dezbătute în cadrul evenimentului.

După perioada de efectuare a stagiilor de practică, minim 86 dintre studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă ai proiectului se vor putea angaja direct. Tuturor participanților li se vor premia performanțele și vor dobândi o diplomă de calificare în urma participării în proiect, aceasta contribuind la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de aceștia.

Evenimentele au fost moderate de Alexandra Grancea, PR CONAF Brașov. În cadrul evenimentelor au luat cuvântul reprezentanți din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov și reprezentanti ai CONAF.  Pe parcursul evenimentelor, printre invitați, au fost prezenți decani ai  Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultății de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania Brașov, ai Facultatii de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultaților de Stiinte Jurifice, atat de la Universitatea Spiru Haret cat si de la Universitatea Transilvania Brasov. De asemenea, au fost alaturi si reprezentanti din zona antreprenoriala.

Prin activitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

Alexandrina Grancea  – Expert Stagii de practică

Performanță prin educație practică

(POCU/626/6/13/132913)

Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Articole similare

Lasă un răspuns

Sus